REVÍZIE HAMRAN, s.r.o.

Korene našej spoločnosti siahajú až ku koncu 80-tych rokov minulého storočia, kedy vznikla malá rodinná firma  Ing. Ladislav Hamran - TAKTA PLYNOSERVIS v Nových Zámkoch, zaoberajúca sa revíziami plynových zariadení, odborným servisom kotlov s plynným palivom a školením osôb na obsluhu plynových zariadení.

V roku 2006  bola odovzdaná štafeta z otca na syna a vznikla firma  Ing. Peter Hamran – PLYNOTECH.  K hlavnému predmetu činnosti – revízie plynových zariadení a servis kotlov pribudli aj revízie tlakových zariadení.

V roku 2014 sa firma pretransformovala na spoločnosť REVÍZIE HAMRAN, s.r.o. s rovnakým predmetom podnikania. Neustále potreby trhu nás viedli  k rozširovaniu ponúkaných služieb. V roku 2016  sme sa stali držiteľmi oprávnenia  na výchovu  a vzdelávanie  osôb na obsluhu plynových a tlakových zariadení, na základe ktorého sme zriadili akreditované školiace stredisko v Nových Zámkoch.

REVÍZIE HAMRAN, revízie trochu inak...