Kontakt:

REVÍZIE HAMRAN,s.r.o.  

Vrbová 511/12, 941 23 Andovce        

IČO: 47470046   

DIČ: 2023900329   

IČ DPH: SK2023900329
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
odd. s.r.o., vložka č. 35605/N

Konateľ:  Ing. Peter Hamran