Kontakt

REVÍZIE HAMRAN,s.r.o.  

Vrbová 511/12, 941 23 Andovce        

IČO: 47470046     DIČ: 2023900329 IČ DPH:  SK2023900329
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
odd. s.r.o., vložka č. 35605/N

Konateľ :  Ing. Peter Hamran
           

Kontakty :Telefón: 0905 500 318

E-mail:  reviziehamran@gmail.com